”Er der en sammenhæng mellem stress og angst?” Ja det er der!

Hvis du allerede kender til angst, har du måske oplevet at i stressede perioder bliver angstsymptomerne mere fremtrædende – tærsklen for hvornår man får symptomer ændres.

Men hvordan forklares denne sammenhæng?

Hjernens angstcentral – amygdala

Det er især to bestemte steder i hjernen som er i spil kaldet amygdala og hippocampus. De ligger begge dybt i hjernen, i det man kalder det limbiske system.

Amygdala er en del af hjernens alarmcentral. Den lagrer tidligere hændelser der har været forbundet med fare/frygt. Det er smart, da vi så kan reagere, hvis der kommer en lignende fare. Amygdala skal derfor være aktiv, den hjælper os mennesker med at passe på os selv, så vi kan flytte os/reagere hvis vi bliver udsat for fare.

Men hvis amygdala bliver for aktiv, så går det galt og det vi mærker er angst. Vi får også sværere ved at se muligheder, udfordringerne bliver for store, vi bliver mere labile.

Stresshormon skaber overaktivitet

Når amygdala derimod er velreguleret vil vi opleve, at vi evner at være nysgerrige, glade og givende og samtidig formår at reagere på reel fare. Det helt centrale i dette her er således at amygdala skal være i balance – og hvem står for det?

Svaret er de signalstoffer som nervecellerne i hjernen bruger til at kommunikere med hinanden. Hvis der opstår en ubalance i denne kommunikation, vil det påvirke amygdala, som bliver overaktiv. Og den ubalance skyldes kortisol – vores stresshormon.

Jo højere niveau af kortisol, hvilket hænger sammen med varigheden af stresstilstanden, jo mere aktiv amygdala!!

Hukommelsen bliver ramt af stress

Hippocampus er også en del af det limbiske system og meget vigtig for os mennesker. Den styrer vores hukommelse – både langtidshukommelsen og det man kalder den følelsesmæssige hukommelse.

Dvs. den hjælper os med at huske, det vi har oplevet sammen med de følelser, der var forbundet med denne oplevelse. Den kan derfor hjælpe os med at problemløse/se muligheder, analysere en given situation ud fra tidl. oplevelser og dermed være vores forsvar mod stress.

Den er med til at berolige os, kalde på det rationelle i os sammen med andre strukturer i hjernen.

Desværre kan hippocambus ikke tåle at blive udsat for langvarigt højt kortisolniveau.

Nervecellerne går til grunde – hippocambus skrumper og vi mærker det ved at vi bliver dårligere til at huske, vi mister tråden.

Balancen i hjernen kan genoprettes

Hippocambus skrumper således når kortisolniveauet er højt gennem længere tid, hvorimod amygdala vokser.

Heldigvis er hjernen plastisk dvs. hippocambus og amygdala kan genvinde deres oprindelige størrelser og dermed genvindes balancen, når stresstilstanden ikke længere er tilstede.

Find en ekspert, der har viden om både stress og angst

Hvorfor er denne viden vigtig?

Fordi det er vigtigt at vide at der er en sammenhæng mellem stress og angst, da denne viden er central i behandlingen af angst.

Et højt stressniveau vil vedligeholde angsten, og det er derfor nødvendigt/vigtigt at man håndterer begge tilstande og kan skelne mellem dem.

Det er derfor også vigtigt at man går til en specialist, der har forstand på både angst og stress.