Tænk hvis 2019 kunne blive året, hvor vi i den grad blev mere modige. Hvor vi turde tale om det, som er svært, det som vi ikke ønsker at andre skal se, men som er der, fordi vi er mennesker….

Tænk hvis 2019 blev året, hvor vi turde tale om angst. Den angst, som rigtig mange dagligt er udfordret af – også mennesker med mange ressourcer. Den angst, som er forbundet med så meget stigmatisering, at vi aldrig nævner den. Den angst, som reducerer livsudfoldelsen, mulighederne, glæden.

Veluddannede og ressorcestærke får også angst

Og måske er det netop blandt de veluddannede, dem med mange ressourcer, dem hvor man ikke forventer at de får angst, at vi særlig skal sætte det på dagsorden. Italesætte det – gøre det synligt.

Hvorfor? Fordi angst næres af at blive holdt hemmelig.

Mindst hver fjerde vil i løbet af deres liv opleve angst i en sådan grad, at det påvirker deres livsudfoldelse og livsglæde!

Angst kan behandles

Angst er derfor ikke noget, vi kan lukke vores øjne for. Vi skal finde modet og italesætte det. Angst kan behandles, men det kræver, at vi tør se det.

Hvad kan man selv gøre? Hvad kan andre gøre? Hvad kan samfundet gøre? Kan virksomhederne ændre deres syn på, hvad angst er? For at ændre på noget kræver det jo viden, indsigt og ikke mindst MOD?

Angst viser sig på mange måder – ofte i det skjulte

Angst kan jo vise sig på mange forskellige måder og viser sig ofte i det skjulte. Det er ikke en sygdom, der gør meget ud af sig. Det er ikke en sygdom, der er prestige i at have. Det er ikke en sygdom mange kender til, selvom den er en af de hyppigste årsager til sygemeldinger i det danske samfund.

Mit håb er, at 2019 bliver året hvor angst bliver italesat, sat på dagsorden som en sygdom alle kan rammes af – også blandt de ressourcestærke.

Angst hænger nøjes sammen med stress

At viden omkring angst bliver udbredt, herunder sammenhængen med stress, så alle mennesker der har angst, kan blive mødt, set og hørt som dem de er. Og få den hjælp de har brug for!

Jeg vil gerne gå hele vejen – vil du gå med?