Kender du til angst – når du nærmer dig noget nyt og fremmed?

Er angst noget vi skal have hjælp til at håndtere? Ja og nej. Angst – som en grundtone, en eksistentiel sitren, der får os til at tage livet på os, skal vi favne, men

Angst der bliver styrende for de valg og fravalg vi træffer, skal vi selvfølgelig gøre noget ved. En angst der ikke understøtter et nysgerrigt og legende selv, men derimod begrænser, så vi konstant ængstes, skal ikke have lov til at eksistere.

Og deri ligger forskellen på, hvornår man skal have hjælp til at håndtere angsten.

Hvorfor er denne skelnen så vigtig? Den viser at vi alle kender til angst, det ligger jo til vores menneskelige natur, men hos nogle bliver angsten sygelig – og så skal man have hjælp.

Hvordan får du hjælp?

Det første du skal gøre, er at erkende, at det du mærker/oplever er angst.

Angst kan vise sig på så mange forskellige måder – fysisk i din krop, eller i din adfærd, dine handlingsmønstre, din tænkning.

Noget har ændret sig hos dig, men måske er det sket over en længere periode? Det kan derfor ofte være svært at vide, om det er angst, der er årsag til, at noget har ændret sig. Det kan være en angst som begrænser dit liv, gør dig forpint, tager din energi – din livskraft, får dig til at træffe andre valg eller prioritere anderledes, end du hidtil har gjort. En angst som gør dig i tvivl om du fejler noget fysisk/alvorligt med din krop?

Sparring med en professionel person vil derfor være en god ide. Både fordi du ikke skal være alene med din angst og fordi angst som begrænser dig kan og skal behandles.

Hvor starter du, hvis du vil tackle din angst?

Ja første skridt har du allerede taget. Du har besluttet dig for at angsten ikke skal styre dit liv og du derfor vil gøre noget ved den.

Andet skridt er, at du skal gå med angsten fremfor imod. Læn dig ind mod den. Lær den at kende. Hvad næres den af? Hvordan er dens natur? At hengive sig til angsten er ikke det samme som at acceptere den.

Angsten næres af at blive holdt hemmelig og få ret

Angst vokser, når den får overbevist dig om, at det du er bange for, skal du undgå.
Undgåelsesadfærd er en del af angsten natur, lige såvel som forventningsangsten.

Forventningsangsten kan være så udmattende at befinde sig i – at man helt opgiver at udsætte sig selv, for det der reelt giver angst. Og når angsten vokser, så bliver dine ringe mindre. De ringe som symboliserer dine frihedsgrader.

Din rationelle hjerne bliver overdøvet af angsten

Langsomt men sikkert får angsten overbevist dig om, at den er din ven, den der beskytter dig, at du skal lytte til den, da den ved bedst. Din rationelle hjerne – den der tænker logisk og handlingsorienteret bliver mere og mere overdøvet af angsten.

Tredje skridt er at gøre det angsten ikke bryder sig om. Og hvad er det?

Angsten bryder sig IKKE om, IKKE at blive lyttet til, den bryder sig IKKE om at blive ignoreret. Den bryder sig IKKE om at blive talt om, og modsagt. Den næres jo af at blive holdt hemmelig og få ret! Når angsten ikke næres, så vokser den heller ikke.

Så lær angsten at kende, tal om angsten – og beslut dig for at tage kontrol over angsten, så den ikke styrer dit liv!

Langsomt vil dine ringe begynde at blive større…