Hvad er forskellen på en psykiater og en psykolog? Det er et spørgsmål jeg ofte møder….

Det er vigtigt at kende til forskellen, for at man kan træffe en beslutning om, hvilken fagperson, som kunne være den rette for en. Da mange kender til psykologers fagområde, enten ved at de selv har gået til psykolog, eller kender nogen der har, så har denne blog til formål at give dig et indblik i psykiaterens fagområde, da jeg selv er psykiater og arbejder med klienter dagligt. Som afslutning på denne blog vil jeg give dig et kort indblik i, hvordan jeg arbejder.

Hvad er en psykiater?

En psykiater er uddannet læge, og har derfor en naturvidenskabelig baggrund. Efterfølgende har psykiateren specialiseret sig indenfor psykiatriske sygdomme og har som led i denne specialisering en psykoterapeutisk grunduddannelse.

Men hvad betyder det?

Det betyder at lægen gennem mange års træning er uddannet til at vurdere, om de symptomer, som du har, med størst sandsynlighed skyldes en fysisk eller en psykisk sygdom. For at vurdere dette stiller psykiateren mange uddybende spørgsmål og foretager en fysisk undersøgelse. Hvis dine symptomer udelukkende skyldes en fysisk sygdom, vil psykiateren henvise dig videre til den rette speciallæge.

Når dette er afklaret, vil psykiateren koncentrere sig om at indkredse hvilken/hvilke psykiatriske sygdomme, som dine symptomer kunne være udtryk for. Mange års træning i mønstergenkendelse af symptomer, sammenholdt med en dyb respekt for at hvert enkelt individ er forskelligt, danner tilsammen rammen om en mulig diagnose.

Diagnoser er en måde at ramme symptomerne ind på

Diagnoser er et arbejdsredskab, en måde at ramme symptomerne ind på, så den rette behandling kan gives. Det er en vigtig del af alle lægers arbejde. Et eksempel herpå ses dagligt hos egen læge som stiller mange diagnoser eks. sukkersyge, forhøjet blodtryk etc. Egen læge gør dette for at kunne give den rette information omkring den pågældende sygdom og vurdere det medicinske behov.

Arbejdsgangen for psykiatere er ikke forskellig herfra. Det er derfor vigtigt at sige, at det at stille en diagnose, er et af de første skridt i behandlingen. Diagnosen rammer altså symptomerne ind, men udelukker på ingen måde at alle mennesker skal behandles individuelt og med respekt.

Psykiateren ønsker også at få indblik i dine ressourcer og den sociale ramme, som du er dannet af. Det betyder at dit netværk, dit arbejde og din opvækst bliver en vigtig del af forståelsen af dig.

En helhedsorienteret tilgang til dig og din behandling er meget vigtig

Psykiateren kombinerer denne viden og vil dernæst kunne hjælpe dig gennem støttende og terapeutiske samtaler. En tryg og tillidsvækkende relation er helt afgørende for et godt forløb.

Da psykiateren er læge, vil medicin kunne udskrives, hvis det vurderes at kunne hjælpe den enkelte. Medicin kan ofte hjælpe, men vil aldrig stå alene som behandlingsindsats. Nogle psykiatere kombinerer støttende samtaler med medicin. Andre psykiatere lægger primært vægt på de terapeutiske samtaler. Og igen afhænger dette i høj grad af det enkelte individ, de problemstillinger som er gældende samt den pågældende psykiater.

Psykiatere er lige så forskellige som psykologer er

Ligesom det er gældende for psykologer, er der mange ligheder mellem de enkelte psykiatere og deres arbejdsfelt, men der er samtidig også stor forskel på de enkelte psykiateres måde at sammensætte et behandlingsforløb på. Især er der stor forskel blandt psykiatere på, om de udbyder terapi. Man skal derfor vælge den psykiater, som man vurderer, passer bedst til en, ligesom man ville gøre, hvis det var en psykolog, man skulle vælge.

Psykiatere er meget forskellige og det skal vi omfavne…

Hvordan er jeg som psykiater? Hvordan arbejder jeg?

For mig er det at skabe en relation, som klienten oplever sig tryg i, helt afgørende. Jeg bruger megen energi på at skabe dette rum. Jeg arbejder analytisk – med udgangspunkt i min naturvidenskabelige baggrund og min mangeårige erfaring med klienter. Samtidig kombinerer jeg denne viden med min intuition.

Min rolle er at guide mine klienter hen på den vej, der er den rette for dem. Jeg holder lyset foran dem indtil de selv kan se retningen…