Behandlingsforløb

Et behandlingsforløb strækker sig typisk over ca. 3-4 måneder. Det vigtigste er dog at behandlingsforløbet passer til dit behov. 

De terapeutiske samtaler er af 60-75 minutters varighed. Der skal være tid til dig, tid til at gå i dybden og tid til at indlede og afslutte hver session roligt.

Der er ingen ventetid før sessionen, og du møder ingen andre klienter. Jeg vægter ro, tryghed og diskretion meget højt.

Korte samtaler pr. telefon mellem sessionerne er også en mulighed, hvis du får behov for at blive understøttet yderligere undervejs i forløbet. Når du er i forløb er de korte støttende samtaler pr. telefonen en del af forløbet og således gratis. 

Der vil være mulighed for aften- eller tidlige morgensessioner, hvis du har behov for dette. 

Sådan foregår behandlingsforløbet

 

Uforpligtende samtale over telefon (15 min)
Forløbet indledes med en samtale over telefonen, hvor du beskriver dine symptomer og hvor vi sammen vurderer dit behov for opstart af et behandlingsforløb.

Indledende samtale (90 min)
Ved første samtale lægges meget vægt på at skabe en nærværende og tillidsfuld relation til dig. Samtalen tager udgangspunkt i det, du vurderer er det vigtigste at få hjælp til. Derudover foretages lægelig udredning, i form af flere generelle spørgsmål og en kortfattet helbredsundersøgelse, for derigennem at skabe det bedste fundament for dig og din videre behandling. Den samlede plan for behandlingen udarbejdes til sidst. Behandlingen er primært terapeutisk, da der sjældent ordineres medicin i klinikken.

Terapisamtaler (60 min)
Vi aftaler løbende hvor mange terapisessioner, du har behov for. Det vigtigste er, at det passer til dig.  

Afslutning
Afsluttende brev til egen læge omkring forløbet, hvis du ønsker det. 

 


Pris

Indledende session, 90 min: 2.250 kr.

Efterfølgende terapisessioner, 60 min: 1.850 kr.

Ved behov for flere end 6 terapisessioner reduceres prisen til: 1.450 kr.

Studerende indledende session, 90 min: 1.500 kr.

Efterfølgende terapisessioner, 60 min: 1.250 kr. 

Ved udeblivelse uden afbud før planlagt session betales fuld pris. 

Tilskud

Dette er en privatdrevet lægepraksis, hvilket betyder at betaling foregår ved fuld egenbetaling.

Har du tegnet privat sundhedsforsikring, hvor der er indgået aftale herom, kan du starte et forløb, det er dog vigtigt at aftalen med din private sundhedsforsikring foreligger før behandlingsforløbet opstartes.