Behandlingsforløb

Et behandlingsforløb består af et grundforløb, som strækker sig over ca. 3-4 måneder, med mulighed for tilkøb af yderligere sessioner efter dit behov.

Hvis du ønsker at starte et forløb op med færre terapisessioner end svarende til et grundforløb er dette også muligt. Det vigtigste er at behandlingsforløbet passer til dit behov. 

De terapeutiske samtaler er af 60-75 minutters varighed. Der skal være tid til dig, tid til at gå i dybden og tid til at indlede og afslutte hver session roligt.

Der er ingen ventetid før sessionen, og du møder ingen andre klienter. Jeg vægter ro, tryghed og diskretion meget højt.

Samtaler pr. telefon mellem sessionerne er også en mulighed, hvis du får behov for at blive understøttet yderligere undervejs i forløbet. 

Der vil være mulighed for aften- eller tidlige morgensessioner.

Sådan foregår behandlingsforløbet

 

Uforpligtende samtale over telefon 15 min
Forløbet indledes med en samtale over telefonen, hvor du beskriver dine symptomer og hvor vi sammen fastlægger en plan for personligt møde.

Indledende samtale 90 min
Ved første samtale lægges vægt på at skabe en nærværende og tillidsfuld relation til dig. Samtalen tager udgangspunkt i det, du vurderer er det vigtigste at få hjælp til. Derudover foretages lægelig udredning, i form af flere generelle spørgsmål og en kortfattet helbredsundersøgelse, for derigennem at skabe det bedste fundament for dig og din videre behandling.

Opfølgning på indledende samtale 90 min
Ved anden samtale præciseres mål for behandlingen, den samlede plan for behandlingen udarbejdes og terapien påbegyndes. Evt. stillingtagen til medicinsk behandling hvis der skønnes behov, dette vil altid foregå i samarbejde med dig. Behandlingen er dog primært terapeutisk, da der sjældent ordineres medicin i klinikken. 

Terapisamtaler 
Grundforløbet består af 6 terapisamtaler/sessioner á 60-75 minutters varighed. Hvis du ønsker et grundforløb på færre terapisessioner end 6 er det selvfølgelig også muligt. 

Evaluering/Afslutning
Afsluttende brev til egen læge omkring forløb, hvis dette ønskes. Der er mulighed for tilkøb af ekstra sessioner til reduceret timepris.

 


Pris

Et grundforløb består af:

Indledende forløb med 2 sessioner a 90 min pr. session + efterfølgende 6 terapeutiske sessioner a 60-75 min pr. session.

Pris for de første indledende sessioner a 90 min, pr. session: 2.775 kr.

I de efterfølgende sessioner er prisen pr. time: 1.850 kr.

Efter 6. terapisession er prisen pr. time: 1.450 kr.

Studerende, gennem hele forløbet, pr time: 1.250 kr.

Ved udeblivelse uden afbud 24 timer før planlagt session, betales fuld pris. 

Tilskud

Dette er en privatdrevet lægepraksis, hvilket betyder at betaling foregår ved fuld egenbetaling.

Har du tegnet privat sundhedsforsikring, hvor der er indgået aftale herom, kan du starte et forløb, det er dog vigtigt at aftalen med din private sundhedsforsikring foreligger før behandlingsforløbet opstartes.