Behandlingsforløb

Et behandlingsforløb strækker sig typisk over ca. 4-9 måneder. Det vigtigste er dog, at behandlingsforløbet passer til dit behov. 

De terapeutiske samtaler er af 60-75 minutters varighed. Der skal være tid til dig, tid til at gå i dybden og tid til at indlede og afslutte hver session roligt.

Jeg tager imod dig i døren og byder dig velkommen. Der vil således ikke være nogen ventetid før sessionen, og du møder ingen andre klienter.  Jeg vægter tryghed og diskretion meget højt.

 

Sådan foregår behandlingsforløbet

 

Uforpligtende samtale over telefon (15 min)
Forløbet indledes med en samtale over telefonen, hvor du beskriver dine symptomer og hvor vi sammen vurderer dit behov for opstart af et behandlingsforløb.

Indledende samtale (90 min)
Ved første samtale lægges meget vægt på at skabe en nærværende og tillidsfuld relation til dig. Samtalen tager udgangspunkt i det, du vurderer er det vigtigste at få hjælp til. Behandlingen er primært terapeutisk, da der sjældent ordineres medicin i klinikken.

Terapisamtaler (60 min)
Vi aftaler løbende hvor mange terapisessioner, du har behov for. Det vigtigste er, at det passer til dig.  

Afslutning
Afsluttende brev til egen læge omkring forløbet, hvis du ønsker det. 

 


Pris

Indledende session, 90 min: 2.250 kr.

Efterfølgende terapisessioner, 60 min: 1.550 kr.

Studerende indledende session, 90 min: 1.750 kr.

Efterfølgende terapisessioner (studerende), 60 min: 1.350 kr. 

Ved udeblivelse uden afbud før planlagt session betales fuld pris.

Ved afbud skal dette ske senest dagen før sessionen, inden kl. 15 ellers påregnes fuld pris. 

Tilskud

Dette er en privatdrevet lægepraksis, hvilket betyder at betaling foregår ved fuld egenbetaling.

Har du tegnet privat sundhedsforsikring, hvor der er indgået aftale herom, kan du starte et forløb, det er dog vigtigt at aftalen med din private sundhedsforsikring foreligger før behandlingsforløbet opstartes.