Behandlingsforløb

Et behandlingsforløb består af et grundforløb, som strækker sig over 3-4 måneder, med mulighed for tilkøb af yderligere sessioner efter dit behov.

De terapeutiske samtaler er af 75 minutters varighed. Der skal være tid til dig, tid til at gå i dybden og tid til at indlede og afslutte hver session roligt.

Der er ingen ventetid før sessionen, og du møder ingen andre klienter. Jeg vægter ro, tryghed og diskretion meget højt.

Samtaler pr. telefon mellem sessionerne er også en mulighed, hvis du får behov for at blive understøttet yderligere undervejs i forløbet. 

Der vil være mulighed for aften- eller tidlige morgensessioner.

Sådan foregår behandlingsforløbet

 

Uforpligtende samtale over telefon 30 min
Forløbet indledes med en samtale over telefonen, hvor du beskriver dine symptomer og hvor vi sammen fastlægger en plan for personligt møde.

Indledende samtale 120 min
Ved første samtale lægges vægt på at skabe en nærværende og tillidsfuld relation til dig. Samtalen tager udgangspunkt i det, du vurderer er det vigtigste at få hjælp til. Derudover foretages lægelig udredning, i form af flere generelle spørgsmål og en helbredsundersøgelse, for derigennem at skabe det bedste fundament for dig og din videre behandling.

Opfølgning på indledende samtale 90 min
Ved anden samtale præciseres mål for behandlingen, den samlede plan for behandlingen udarbejdes og terapien påbegyndes. Evt. stillingtagen til medicinsk behandling hvis der skønnes behov for dette, vil altid foregå i samarbejde med dig.

Terapisamtaler 
Grundforløbet består af 6 terapisamtaler á 75 minutters varighed. 

Evaluering/Afslutning
Afsluttende brev til egen læge omkring forløb, hvis dette ønskes. Der er mulighed for tilkøb af ekstra sessioner til reduceret timepris.

 


Pris

Et grundforløb består af: Indledende forløb med 2 sessioner + efterfølgende 6 terapeutiske sessioner à en times varighed.

Pris for første indledende session (to timer): 3700 kr

I de efterfølgende sessioner er prisen pr. time: 1850 kr

Efter 6 session er prisen pr. time: 1400 kr

Studerende, halv pris gennem hele forløbet: 925 kr

Der kan tilkøbes ekstra sessioner til grundforløbet. 

Tilskud

Dette er en privatdrevet lægepraksis, hvilket betyder at betaling foregår ved fuld egenbetaling.

Har du tegnet privat sundhedsforsikring, hvor der er indgået aftale herom, kan du starte et forløb, det er dog vigtigt at aftalen med din private sundhedsforsikring foreligger før behandlingsforløbet opstartes.